Wyposażenie dodatkowe
FCR 21/60

 • Szczegóły produktu

  Kołnierze grzejne do wmontowania poziomego w ciśnieniowe zasobniki ciepłej wody z króćcem kołnierzowym zgodnym z DIN 4805. Przestrzegać wskazówek producenta zasobnika i DIN 4753 lub 4751. Zakres dostawy: Regulator temperatury z pozycją ochrony przed zamarzaniem (na zewnątrz), możliwe ograniczenie temperatury, wbudowany przycisk szybkiego nagrzewania, ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, uszczelka kołnierzowa, pokrywa ochronna z dwoma przepustami przewodów.


  Karta danych technicznych

  Numer urządzenia: 071330

  moc przyłączeniowa ~230 V: 2-4 kW

  moc przyłączeniowa ~400 V: 2-6 kW

  Wykonanie: dwutaryfowy / jednotaryfowy

  Pokaż wszystko

  Pobierz jako PDF