Etykieta energetyczna „ErP“

Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej we wrześniu 2015 roku wszyscy producenci ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz zestawów zawierających ogrzewacze pomieszczeń, podgrzewacze wody i zasobniki ciepłej wody użytkowej muszą wdrożyć postanowienia nowej dyrektywy dotyczącej ekologii produktów związanych z energią i nowej etykiety efektywności energetycznej. Regulacja ustawowa dla produktów związanych z energią (Energy related Products) - w skrócie ErP - oceniła różne urządzenia i podzieliła je na różne klasy wydajności.

Na etykiecie znajdą się informacje dla klientów istotne pod kątem ochrony środowiska, takie jak roczne zużycie energii, ale także wartości natężenia hałasu i przydatność urządzenia do pracy poza szczytowym obciążeniem. Ocena efektywności energetycznej urządzeń do przygotowywania ciepłej wody prezentowana będzie poprzez przyporządkowanie do jednej z siedmiu klas.

W przypadku pomp ciepła do ogrzewania przynależność do danej klasy ustalana będzie na podstawie rocznego współczynnika efektywności (SCOP). Zależy on z jednej strony od strefy klimatycznej, a z drugiej od potencjalnego systemu grzewczego. Dlatego też Europa zostanie podzielona na trzy strefy klimatyczne. W przypadku grzejników i systemów ogrzewania podłogowego na etykiecie efektywności energetycznej umieszczone zostaną informacje o możliwych klasach efektywności energetycznej w zależności od temperatury zasilania.

Ogólnounijne etykietowanie produktów związanych z energią

Nowa etykieta UE do identyfikacji istotnych informacji będzie wiążąca. Konsumenci skorzystają z tego rozporządzenia, ponieważ różnice między obecnymi urządzeniami będą bardziej widoczne w przyszłości. Nowa etykieta jest w zasadzie podobna do poprzedniej, znanej konsumentom z dużych urządzeń gospodarstwa domowego. Jak wcześniej, zostały wykorzystane kategorie z kolorowych pasów, od zieleni (bardzo skuteczny) do czerwonego (bardzo nieefektywne).

STIEBEL ELTRON z zadowoleniem przyjmuje dyrektywę UE i zapotrzebowanie na transparentne oznakowanie zużycia energii. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój są dla spółki głównymi kryteriami w rozwoju nowych urządzeń i zdecentralizowanego zaopatrzenia w ciepłą wodę.