Wyposażenie dodatkowe
FMS LWA 100 – Dane techniczne