Wyposażenie dodatkowe
LLB AWG 315 L – Dane techniczne