Wyposażenie dodatkowe

LLB AWG 315 L – Dane techniczne