Wyposażenie dodatkowe
{LWTF Inverter} – Dane techniczne