Decentralna wentylacja
LA 60 VE-A – Dane techniczne