{Luftverteilsystem}
LVE WA 125 O – Dane techniczne