Regulacja / zarządzanie energią
FEK2 – Dane techniczne