Wyposażenie dodatkowe
WPSB 408 E – Dane techniczne