Wyposażenie dodatkowe

WPSB 312 E – Dane techniczne