Wyposażenie dodatkowe
WPSB 312 E – Dane techniczne