• Szczegóły produktu

    Kompaktowy zespół z mocowaniem ściennym do instalacji dolnego źródła (solanka) do szybkiego i łatwego montażu. Zawiera pompę obiegową solanki o wysokiej efektywności, z zaworami odcinającymi, odporne na solankę naczynie wzbiorcze o pojemności 25 litrów z mocowaniem ściennym, manometr, zawór bezpieczeństwa, zawór napełniająco-spustowy oraz skorupę izolacyjną do pompy obiegowej solanki o wysokiej efektywności.


    Karta danych technicznych

    Numer urządzenia: 232883

    Pokaż wszystko

    Pobierz jako PDF