Wyposażenie dodatkowe
Zestaw HG WPE-I 33-87 – Dane techniczne