Wyposażenie dodatkowe
LLB AWG 560 L – Dane techniczne