Wyposażenie dodatkowe
{WPKI-HKV 3} – Dane techniczne