Wyposażenie dodatkowe
ZVK-WPL 13/18/23 I – Dane techniczne