Pompy ciepła solanka/woda
WPC 13 – Osprzęt

 • Wymagany osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  233307

  Jednostka napełniania solanki

  Dodatkowy osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  233602

  Zespół do obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego

  220824

  zbiornik buforowy, pojemność nominalna: 415 l, Wysokość: 1710 mm, Średnica z izolacją cieplną: 750 mm

  234762

  Instalacja kompaktowa

  185579

  Zdalne sterowanie z czujnikiem pomieszczenia, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 80 mm, Głębokość: 30 mm

  185459

  zbiornik buforowy, pojemność nominalna: 720 l, Wysokość: 1890 mm, Średnica z izolacją cieplną: 910 mm

  232461

  WPSV 25-6

  Rozdzielacz solanki DN 20, ilość obiegów solanki: 6, zawór kulowy ze śrubunkiem zaciskowym: DN 20

  233711

  STB-FB

  Regulator ochronny temperatury ogrzewania podłogowego

  221135

  Rozdzielacz hydrauliczny, Przyłącze pompy ciepła: G 1 1/2, Przyłącze ogrzewania: G 1 1/2, strumień przepływu: 2 m³/h

  235218

  Naczynie wzbiorcze solanki, naczynie wzbiorcze: 12 l, ciśnienie wstępne: 0,05 MPa

  233511

  Podzespół filtra, podłączenie: {G 1 A / Cu 22 x 1}

  233603

  Zespół do obiegu grzewczego z zaworem mieszającym

  233512

  Podzespół filtra, podłączenie: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5

  221382

  DWS1

  Czujnik ciśnienia solanki

  185458

  zbiornik buforowy, pojemność nominalna: 207 l, Wysokość: 1535 mm, Średnica z izolacją cieplną: 630 mm

  235199

  zbiornik buforowy, pojemność nominalna: 396 l, Szerokość: 787 mm, Wysokość: 1717 mm, Głębokość: 852 mm

  Karta danych wyposażenia dodatkowego


  Pobierz jako PDF