Pompy ciepła solanka-woda
WPF 7 basic – Osprzęt

 • Dodatkowy osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  235199

  zbiornik buforowy

  221360

  Zasobniki ciepłej wody użytkowej

  074415

  Wąż ciśnieniowy kątowy z izolacją cieplną 19 mm

  227534

  Zasobniki ciepłej wody użytkowej

  227420

  Zawór przełączający ogrzewania

  232968

  Wąż ciśnieniowy kątowy z izolacją cieplną 30 mm

  229980

  Zasobnik przepływowy

  221362

  Zasobnik ciepłej wody

  234762

  Instalacja kompaktowa

  229985

  Zasobnik przepływowy

  185443

  Wiszący zbiornik buforowy

  232965

  Wąż ciśnieniowy kątowy z izolacją cieplną 30 mm

  233602

  Zespół do obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego

  233603

  Zespół do obiegu grzewczego z zaworem mieszającym

  229984

  Zasobnik przepływowy

  230659

  Stacja wody gruntowej

  074347

  Instalacja kompaktowa

  221361

  Zasobniki ciepłej wody użytkowej

  221382

  DWS1

  Czujnik ciśnienia solanki

  230381

  Zestaw przekaźnikowy do pomp o wysokiej efektywności

  233711

  Regulator ochronny temperatury ogrzewania podłogowego

  229981

  Zasobnik przepływowy

  Karta danych wyposażenia dodatkowego


  Pobierz jako PDF