Pompy ciepła solanka-woda
WPF 07 cool – Osprzęt

 • Wymagany osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  233307

  Jednostka napełniania solanki

  Dodatkowy osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  232461

  WPSV 25-6

  Rozdzielacz solanki DN 20

  234762

  Instalacja kompaktowa

  233711

  Regulator ochronny temperatury ogrzewania podłogowego

  233602

  Zespół do obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego

  235218

  Naczynie wzbiorcze solanki

  185579

  Zdalne sterowanie z czujnikiem pomieszczenia

  233511

  Podzespół filtra

  233603

  Zespół do obiegu grzewczego z zaworem mieszającym

  233512

  Podzespół filtra

  221382

  DWS1

  Czujnik ciśnienia solanki

  238826

  Zbiornik zintegrowany

  Karta danych wyposażenia dodatkowego


  Pobierz jako PDF