Pompy ciepła solanka-woda
WPC 13 – Osprzęt

 • Wymagany osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  233307

  Jednostka napełniania solanki

  Dodatkowy osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  235199

  zbiornik buforowy

  233603

  Zespół do obiegu grzewczego z zaworem mieszającym

  221382

  DWS1

  Czujnik ciśnienia solanki

  234762

  Instalacja kompaktowa

  233602

  Zespół do obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego

  185579

  Zdalne sterowanie z czujnikiem pomieszczenia

  233512

  Podzespół filtra

  235218

  Naczynie wzbiorcze solanki

  233711

  Regulator ochronny temperatury ogrzewania podłogowego

  233511

  Podzespół filtra

  Karta danych wyposażenia dodatkowego


  Pobierz jako PDF