Pompy ciepła solanka-woda
WPC 04 – Osprzęt

 • Wymagany osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  233307

  Jednostka napełniania solanki

  Dodatkowy osprzęt

  Artykuł
  Numer katalogowy
  Typ
  Opis

  233603

  Zespół do obiegu grzewczego z zaworem mieszającym

  233511

  Podzespół filtra

  233711

  Regulator ochronny temperatury ogrzewania podłogowego

  185459

  zbiornik buforowy

  234762

  Instalacja kompaktowa

  235199

  zbiornik buforowy

  221382

  DWS1

  Czujnik ciśnienia solanki

  220824

  zbiornik buforowy

  235218

  Naczynie wzbiorcze solanki

  232461

  WPSV 25-6

  Rozdzielacz solanki DN 20

  185579

  Zdalne sterowanie z czujnikiem pomieszczenia

  233512

  Podzespół filtra

  233602

  Zespół do obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego

  185458

  zbiornik buforowy

  Karta danych wyposażenia dodatkowego


  Pobierz jako PDF