Dyrektywa ErP dla ogrzewaczy pomieszczeń

Od dnia 01.01.2018r. Stiebel Eltron jest prawnie zobowiązany do oferowania na rynkach europejskich wyłącznie tych urządzeń z zakresu elektrycznego ogrzewania pomieszczeń, które spełniają wymogi Dyrektywy ErP 2009/125/WE.

W tej kategorii produktów nie będzie obowiązywała już etykieta efektywności energetycznej, znana z innych produktów Stiebel Eltron. Od dnia 01.01.2018r. dla wszystkich lokalnych elektrycznych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń ma zastosowanie tzw. Dyrektywa ekowzornictwa. Stanowi ona podstawę do znakowania produktów znakiem CE. Dyrektywę ekowzornictwa można znaleźć ponownie w rocznym wykorzystaniu urządzenia do ogrzewania pomieszczeń ηS. 

W rozporządzeniu (UE) 2015/1188 określone są różne kategorie lokalnego elektrycznego ogrzewania pomieszczeń, dla których przypisany jest roczny stopień wykorzystania urządzenia ηS, który urządzenia te muszą spełniać.