Kodeks postępowania

Kodeks postępowania grupy STIEBEL ELTRON

W interesie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego Kodeks Postępowania Grupy STIEBEL ELTRON to jednolity dla całej firmy zbiór wytycznych, którego celem jest zapewnienie pracownikom firmy orientacji na etyczne działania w codziennej działalności. Zgodność z Kodeksem postępowania jest ściśle monitorowana wewnętrznie i, w miarę możliwości, rozszerzona na dostawców firmy poprzez żądanie odpowiednich zobowiązań.